Theo Tag

Sử thi Phần Lan

Sampo và sử thi Kalevala

Sampo ở đây không phải tên một vị anh hùng hay công chúa nào cả mà là tên một báu vật trong truyền thuyết, gắn liền với sử thi nổi tiếng Kalevala của người Phần Lan. Trước hết phải giới thiệu qua, Kalevala được coi là bộ sử thi quốc gia